Canvis a les taules d’amortització per al 2015

Amb la reforma fiscal que entra en vigor el proper any hi haurà canvis en les taules d’amortització.

Com a primera novetat cal destacar la gran simplificació de la pròpia taula i el fet que s’hi aplicarà de la mateixa manera independentment de l’activitat de l’empresa.

S’estableix amb caràcter general llibertat d’amortització per a béns d’escàs valor, de fins a 300 euros de valor unitari, amb un màxim de 25.000 euros anuals.

I què passa amb els actius ja adquirits abans del primer de gener del 2015?Doncs passa que s’estableix que:

– Si s’hi aplicava un coeficient d’amortització diferent s’aplicarà l’amortització resultant de dividir el net fiscal existent a l’inici d’aquest període entre els anys de vida útil que li resti a l’element segons les noves taules.

– Si una empresa no hi aplicava el mètode lineal podrà optar per aplicar el mètode lineal en el termini que li quedi de vida útil a partir del primer període que s’iniciï a partir de 01/01/15

– Una menció especial als actiu nous adquirits entre l’1 de gener de 2003 i el 31 desembre 2004: S’hi aplicaran els coeficients d’amortització lineal màxims que preveu aquesta Llei, multiplicats per 1,1.

– Tot canvi en coeficients d’amortització caldrà que constin com un canvi en l’estimació comptable i informar-ne a la Memòria. No caldrà, doncs, regularitzar assentaments anteriors.

La nova taula queda així:

TIPUS D’ELEMENT     C. LINEAL MÀXIM                 P ANYS MÀXIM

OBRA CIVIL

Obra civil general                                           2%                                                           100

Paviments                                                          6%                                                            34

Infraestructures i obres mineres             7%                                                             30

CENTRALS

Centrals nuclears                                          5%                                                             40

Altres centrals                                                7%                                                            30

EDIFICIS

Edificis industrials                                        3%                                                           68

Terrenys dedicats exclusivament

a enderrocs                                                     4%                                                           50

Magatzems i dipòsits

(gasosos, líquids i sòlids)                           7%                                                           30

Edificis comercials, administratius,

de serveis i habitatges                                2%                                                         100

INSTAL·LACIONS

Xarxes de distribució d’energies

i línies d’alta tensió                                      5%                                                          40

Cables                                                               7%                                                           30

Instal·lacions i

subestacions elèctriques                           8%                                                          25

Resta instal·lacions                                    10%                                                         20

Maquinària                                                     12%                                                        18

Equips mèdics i assimilats                       15%                                                         14

ELEMENTS DE TRANSPORT

Locomotores, vagons

i equips de tracció                                         8%                                                       25

Vaixells, aeronaus                                         10%                                                     20

Elements de transport intern                  10%                                                     20

Elements de transport extern                 16%                                                       14

Auto-camions                                                20%                                                      10

MOBILIARI I ESTRIS

Mobiliari                                                          10%                                                       20

Llenceria                                                           25%                                                       8

Cristalleria                                                       50%                                                       4

Útils i eines                                                       25%                                                      8

Motlles, matrius i models                           33%                                                      6

Altres estris                                                       15%                                                     14

EQUIPS ELECTRÒNICS I INFORMÀTICS.

Equips electrònics                                        20%                                                     10

Equips per a processos d’informació     25%                                                      8

Sistemes i programes informàtics          33%                                                      6

Altres elements                                                 10%                                                 20

One response to “Canvis a les taules d’amortització per al 2015

  1. Retroenllaç: Canvis per al 2015 | ACTIU (i) CORRENT

Deixa-hi un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s